Otrolig ekonomisk vändning för IFK Skövde Handboll

2017-06-07, kl 20:38 | Dela på facebook Dela på twitter | Kategori: Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Otrolig ekonomisk vändning för IFK Skövde Handboll

Ett 50-tal medlemmar i IFK Skövde Handboll fick se en fantastisk ekonomisk upphämtning av en förening som för ett år sedan var ytterst nära konkurs. Onsdagskvällens årsmöte kunde nämligen visa att ett underskott på nästan tre miljoner under ett enda år förbytts i en vinst på 865 000 kronor!

-Hårt arbete, många ideella insatser och dessutom lite flyt. Så sammanfattade Peter Wassberg adjungerad ekonom det gångna året. Han var också noga med att påpeka att detta inte innebär att allt är ekonomisk frid och fröjd. Mycket återstår innan föreningen har den önskade egna kapitalet på en miljon att kunna luta sig tillbaka på.

Framtidsvision
Mötet leddes av Kjell Albansson med Nils-Ove Andersson som sekreterare. Inledningsvis presenterade styrelsens Åsa Carlberg en framtida målsättning som ska infrias 2022. Det handlade bland annat om föreningssamverkan och att Skövde ska vara Handbollsstaden med stort H. I målen finns att A-truppen ska bestå av två tredjedelar egna produkter och att ledarutbildningen därför ska stå i centrum. Skadevi cup ska vara så attraktiv att lagen ska stå i kö för att komma med och 400 deltagare ska beredas plats årligen.

Imponerande siffror
Informationen från Peter Wassberg om det ekonomiska läget blev en uppskattad stund där han själv konstaterade att allt gått över förväntan när de hårda kraven måste verkställas. En viktig anledning till det goda resultatet var att Skadevi cup visade ett överskott större än någonsin tidigare. Det hårda arbetet med sponsring lyftes också fram liksom omläggningen av biljettsystemet. Det ekonomiska arbetet har också innefattat maximala strykningar i utgiftsposterna. Peter Wassberg kunde också konstatera att ett viktigt beslut var att inte öka kostnaderna för spelartruppen. Ett mål som också uppnåtts under året.

Mycket återstår
Nu gäller det att fortsätta hålla kostnaderna nere och fortsätta på den inslagna vägen för att på sikt uppnå målen. Det egna kapitalet stod på minus 791 000 kronor när verksamhetsåret började. Nu har den siffran bytts mot ett plusresultat på 54 000 kronor.

Målen kvarstår
Björn Furhoff i 2020-gruppen tackade speciellt ordföranden Per Andersson för ett hårt ideellt arbete under det gångna året. Han försäkrade de närvarande att 2020-gruppen inte kommer att släppa taget utan arbeta vidare med sina mål, bland annat minst semifinal för A-truppen inom fem år. Han utverkade också ett ja från de närvarande A-truppsspelarna som innebar ett löfte om att hjälpa till att förverkliga de idrottsliga visionerna.

Valen
Till ordförande omvaldes Per Andersson på ett år. Övriga i styrelsen Peter Larsson och Ingi Jonasson, kvarstående ett år, Åsa Carlberg och Dennis Matesa omval i två år. Till styrelsen är också Peter Wassberg adjungerad. Till revisorer på ett år omvaldes PWC:s Martin Claeson och Jonas Rosman och till revisorsuppleanter PWC:s Christian Andersson och Leif Österström. Valberedningen omvaldes och består av Hans Johansson, ordf och Björn Furhoff och Joakim Wendt.

Annika Andersson