Hur mår IFK Skövde Handboll? Många IFK-are svarade på enkät

2018-01-11, kl 18:31 | Dela på facebook Dela på twitter | Kategori: Ungdom | Kommentarer inaktiverade för Hur mår IFK Skövde Handboll? Många IFK-are svarade på enkät

Under oktober månad genomförde IFK Skövde Handboll tillsammans med stiftelsen Friends en enkätundersökning om hur bland annat ledare och aktiva trivs i föreningen. Totalt 148 aktiva och 28 ledare svarade på ett flertal frågor.
Hela enkäten var sammanställd av Friends och är ett av stiftelsens projekt tillsammans med idottsföreningar i Sverige.
Alla deltagare var självklart anonyma och enligt Friends noterades IFK Skövde för en jämförelsevis hög svarsnivå.
– Detta gläder oss i IFK då en hög svarsfrekvens ger en mer objektiv bild av föreningen, säger Dennis Matesa i IFK-styrelsen.

Tillfredställande resultat
Representanter från Friends kom under december månad till IFK:s kansli i Skövde och hade tillsammans med några ur styrelsen och Sport/ungdom en genomgång av undersökningen.
I det stora bedöms hela undersökningsresultatet som tillfredställande.
– Överlag kan vi konstatera att vi är rätt ute i vårt arbete även om det finns förbättringspotential på vissa delar.
En sak som utmärkte sig var att var fjärde person inte visste vart man skall vända sig inom föreningen om vederbörande känner sig kränkt eller sårad.

Positiv respons
Överlag kan konstateras att det från Friends blev en oerhört positiv respons över det arbete föreningen gör bland sina aktiva.
– Detta visar att mycket av det vi gör idag är bra men att vi även har förbättringspotential på vissa delar. Det skall man ha respekt för, konstaterar Dennis Matesa.

Träff i januari
Nästa steg i detta arbete blir nu en kvällsträff under januari månad tillsammans med SISU där ledare, aktiva och styrelse träffas för gemensamma aktiviteter.
Under denna kväll får självklart alla ledare och aktiva ta del av Friendsundersökningen. Det blir möjlighet att ställa frågor kring den samt diskutera eventuella tankar inför framtiden – allt i syfte att göra IFK än mer framgångsrikt såväl på som utanför plan.

Fotnot: Friends är en nationell barnrättsorganisation som arbetar mot mobbning. Det görs genom att utbilda skolor, förskolor och idrottsföreningar, samt genom att driva opinion för att skapa förändring på samhällsnivå.