IFK:s styrelse i fokus del 4

Under veckan gör vi här en närmare presentation av de sex ledamöterna i IFK Skövde HK:s styrelse. Vi får veta vad styrelseledamöterna har för huvudfunktion i styrelsen och i en liten gemensam enkät får de berätta om sina tankar kring föreningen och sitt eget arbete. Nu är turen kommen till Peter Wassbergmed tyngdpunkt på ekonomi.

1) Hur ser du på föreningens utveckling dom två senaste åren?

-IFK Skövde HK har genomgått en stor förändring. Det stora engagemang som anställda, föräldrar, ideellt arbetande funktionärer, tränare, ledare, sponsorer, supporters etc. visat har gjort det möjligt att genomföra den nödvändiga förändringen.

Föreningens utveckling de senaste två åren har varit fantastiskt kul. De satsningar som gjorts har fallit väl ut och är på väg att ta föreningen tillbaka till handbollens finrum i Sverige. Det handlar då inte bara om elitlagets framgång utan framförallt det arbete som gjorts och görs för att långsiktigt stärka ungdomsverksamheten. Utan en ungdomsverksamhet i toppklass får man inte långsiktigt en förening som år efter år kan tillhöra toppen av svensk handboll. Ungdomsverksamheten måste så långt som möjligt bibehålla bredden och engagera så många ungdomar som möjligt. Har man inte en bred ungdomsverksamhet med struktur och bra ledare blir det svårt att långsiktigt nå framgång för elitlaget. Utmaningen är att fortsätta arbeta långsiktigt och inte fokusera på snabba resultat. Alla satsningar som görs måste också ske med full ekonomisk kontroll så att vi inte drabbas av bakslag..

2) Vad är det bästa med att jobba i en styrelse?

-Det bästa är när man kan vara med och bidra till att skapa något av bestående värde.När det gäller IFK Skövde HK handlar det om att skapa en aktiv och meningsfull fritid för så många ungdomar som möjligt. Men även till att öka attraktionskraften för Skövde som stad där handboll är den ledande idrotten. Det gäller att skapa en naturlig mötesplats kring arrangemangen där regionens näringsliv och engagerade invånare kan mötas och knyta kontakter, eller bara umgås.

3) Vilket lag vill du att IFK tar full pott mot denna säsong?

-Naturligtvis skulle jag vilja att vi tar full pott mot Sävehof. Känner revanschlust efter semifinalförlusten i våras där jag inte tycker att vi kom upp i nivå riktigt.