Lotteri Malmö – IFK, Valle

Förstavinsten på 50/50 lotten blev 1 260 kr och gick till lott nr. 42 578.