Strålande ekonomiskt resultat för IFK

IFK Skövde handboll kan se tillbaka på ett oerhört lyckosamt år inte bara idrottsmässigt. När föreningen höll årsmöte på tisdagskvällen presenterades ett bokslut som fick de cirka 50 närvarande medlemmarna att reagera med en spontanapplåd. Årets resultat visade nämligen på ett resultat som är nästan två miljoner bättre än budgeterat. De strålande siffror som redovisades visar bland annat att det egna kapitalet nu är uppe i 2 262 985 kr – en ökning med över en miljon under verksamhetsåret.

De goda sportsliga resultaten ligger givetvis till grund för den goda ekonomin. Så har till exempel publikantalet ökat med cirka 600 besökare per match under säsongen. Att IFK gick till slutspel och fick tre slutspelsmatcher hemma under verksamhetsåret bidrog till att publikintäkterna totalt ökade med 1 395 000 kr. Även sponsorintäkterna har ökat under året och totalt blev intäkterna 16 081 959 kr att jämföra med fjolårets 12 199 693 kr.

En början

-IFK:s styrelse ser detta år som en början på framtidsvisionerna om en stabil toppförening i svensk herrhandboll.  Det sa ordföranden Per Andersson och fortsatte:

-Ekonomin fortsätter att stabiliseras. Förra året betalades de sista skulderna av och det egna kapitalet började återställas. Det stora positiva resultat som nu redovisas skapar förutsättningar för ett långsiktigt utvecklingsarbete. Det är viktigt för framtiden att vi har ett eget kapital som kan hjälpa oss även under år som inte är lika framgångsrika som det gångna.

Kanske några av årsmötesdeltagarna lyfte på ögonbrynen när styrelsen i sitt budgetförslag för säsongen 2019-20 budgeterade med en förlust på 184 000 kr. Förklaringen är att man i budgetplanerna inte räknar med slutspel och vad det kan innebära ekonomiskt. Likväl poängterades från styrelsehåll att förväntningarna nu är högt ställda inför den kommande säsongen.

Styrelsen

I styrelsen omvaldes Per Andersson som ordförande för ett år. Kvarstående i styrelsen ett år är Peter Wassberg och Ingi Jonasson. Omvalda på två år blev Åsa Carlberg och Dennis Matesa. Peter Larsson valde att lämna sin styrelsepost och i ett fyllnadsval på ett år invaldes nu Robert Blom.

Innan mötet avslutades avtackades klubbchef Niclas Börjesson och ekonom Nils-Ove Andersson samt avgående styrelseledamoten Peter Larsson. Niclas Börjesson lämnar klubben för nytt arbete medan Nils-Ove Andersson går i pension i sommar.

Text: Annika Andersson

På bilden ses IFK Skövde HK:s styrelse, bakre raden fr v Dennis Matesa, Ingi Jonasson, Peter Wassberg samt främre raden fr v Robert Blom, Per Andersson och Åsa Carlberg. Foto: Bengt Andersson