Vi ställer upp

Handbollen beskrivs ofta som en folkrörelse och som Sveriges mest jämställda idrott. Sporten genomsyras av en tro på fair play som visar på en tradition av
sunda värderingar.

Värderingar som vi nu vill sprida även utanför handbollsplanen. Att vi som sport står upp för att ingen ska behandlas olika på grund av sina olikheter. Att idrott i allmänhet – och handboll i synnerhet – är för alla.

 

För oss är fair play lika självklart på som utanför planen #viställerupp

Vår spelarambassadör är Adam Samuelsson från Elitlaget.

Läs mer om IFK:s samhällsansvar här