Information angående Folkhälsomyndighetens lokala råd för Västra Götaland

Uppdaterade rekommendationer gällande träning och idrott samt tävling och matcher. Då smittspridningen har ökat är det viktigt att vi alla tar ett samlat ansvar för att minska det och vi uppmanar er alla att följa de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten.

Läs mer via länken nedan,

RF-SISU VG – info ang. lokala allmänna råd