Årsmöte med IFK Skövde

IFK Skövde handboll håller årsmöte onsdagen den 10 juni kl 18.00 på Restaurang Valle. Under rådande Coronarestriktioner är det önskvärt att du som vill delta i mötet gör det digitalt. Den som vill närvara fysiskt måste senast 5/6 anmäla detta till:
kansli@ifkskovdehandboll.com tel. 0500-41 40 50

Alla föreningens medlemmar har möjlighet att få en länk där man via sin dator eller mobiltelefon kan följa mötet och även rösta. Kontakta kansliet för tillgång till aktuell länk.
Precis som brukligt måste eventuella motioner lämnas till kansliet senast den 1 juni. Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på kansliet och via hemsidan.