Stabil ekonomi i IFK Skövde Handboll

IFK Skövdes styrelse efter onsdagens årsmöte, fr v Simon Strandell. Peter Wassberg, Katarina Fellbrant, Ola Larsson, Per Andersson, Åsa Carlberg och Ingi Jonasson.

Den ekonomiska situationen är mycket bra trots den pågående pandemin. Det konstaterades när IFK Skövde Handboll höll årsmöte på onsdagskvällen. Under de senaste fem åren har ekonomin stadigt förbättrats och när bokslutet för säsongen 2019/2020 redovisades hade det egna ekonomiska kapitalet stigit till 17 procent. Det är ett par procent mer än den målsättning som föreningen satt  upp, och innebär att föreningen nu har ett eget kapital på drygt 2,7 miljoner.

Trots uteblivna intäkter när säsongen fick ett abrupt slut i mars månad, kunde dessutom årets resultat visa på ett plus på drygt 450 000 kr.

Digital närvaro
Årsmötet var kallat med uppmaningen att intresserade medlemmar skulle följa förhandlingarna digitalt. Detta innebär att det – när röstlängden togs fram – fanns 25 personer närvarande vid mötet och lika många digitalt närvarande.

Bra verksamhet
Kjell Albansson ledde årsmötesförhandlingarna och kunde klubba igenom dagordningen utan några problem. Verksamhetsberättelsen visade på ett mycket lyckat år såväl när det gäller elitlaget som ungdomsverksamheten. Kassören Peter Wassberg kunde konstatera att föreningen tappade mer än en miljon på att det inte blev något slutspel. Dock var det som vanligt inte inräknat några slutspelsintäkter i budget.

Svårt planera
Inför budgetplanen säsongen 2020/2021 kunde Wassberg bara konstatera att det i dagsläget är omöjligt att sia om hur det ekonomiska läget kommer utveckla sig.

-Vi har gjort en mycket osäker kalkyl som bygger på en omsättning som blir 1,5 miljon lägre än årets 16,2 miljoner.
Han konstaterade att alla osäkra faktorer gör det omöjligt att sia om ekonomin det kommande verksamhetsåret. Ska det bli seriespel i höst? Kommer den att ske med eller utan publik? Och kommer Skadevi cup, som är en ytterst viktig inkomstkälla för IFK, att kunna genomföras?

Utvidgad styrelse
Valberedningen hade förslag på att utvidga styrelsen med ytterligare en ledamot och den nya styrelsen kommer nu att förutom ordförande ha sex ledamöter. När valen var avslutade ser den nya styrelsen ut så här:
Ordf Per Andersson (omval ett år), Ingi Jonasson och Peter Wassberg (omval två år) Katarina Fellbrandt (nyval två år). Kvarstående i styrelsen ett år är Åsa Carlberg och på ett fyllandsval på ett år nyvaldes Simon Strandell. På den utvidgade styrelseposten valdes Ola Larsson på ett år.

Valberedningen har bestått av Hans Johansson (ordförande) Joakim Wendt och Björn Furhoff och den omvaldes i sin helhet.

Framtidsvision
Innan mötet avslutades konstaterade Per Andersson, som nu omvaldes som ordförande för femte året i rad, att IFK Skövde handboll har kommit en bit på väg i sina stora ambitioner.

-Vi har mycket kvar och måste fortsätta arbeta hårt. Våra visioner är att vår förening inte bara ska vara en ledande idrottsförening i hela landet, utan ett viktigt varumärke för hela Skaraborg. Vi har många som arbetar för de visionerna och ser framåt med tillförsikt.

Avslutningsvis tackade Per Andersson de två ledamöter som lämnade styrelsearbetet, nämligen Robert Bloom och Dennis Matesa.

Text: Annika Andersson Foto: Bengt Andersson