Barn får spela med glasögon

Efterspelet till Skadevi cup förra helgen har handlat mycket om glasögon. Spelare som använder glasögon stoppades för spel vilket vållade stora diskussioner. Drabbade barn blev förstås ledsna över att inte få spela.

Nu har Svenska Handbollförbundet beslutat att ta bort glasögonregeln för yngre barn.

-Det har förbundet skött snabbt och bra, säger cupgeneralen Henrik Berggren som ändå tycker att frågan borde ha lösts direkt under helgen.

-Det fanns gott om ansvariga representanter på plats som kunde agerat med ett omedelbart beslut. Då hade mycket av tråkigheterna kunnat undvikas, säger Henrik.

För Skadevi cup kom efterspelet efter det så lyckade arrangemanget tyvärr att mycket handla om just glasögonfrågan.

-Det var ju vi som arrangörer som fick ta emot kritik och klä skott för en regel som fanns på förbundsnivå, säger Henrik och ger ändå förbundet hedern av att ta på sig skulden, säger Henrik.

Generalsekreteraren Robert Wedberg uttryckte klart i tidigt skede att inget ansvar för detta föll på arrangörerna av Skadevi cup.

-Det är beklagligt och tråkigt både för arrangören och de ungdomar som drabbade som inte fick spela, sade Robert Wedberg.

Beslutet som förbundet tog på torsdagen innebär att den tidigare regeln om glasögon inte längre gäller i åldersklasserna U7 upp till U14.

Text: Bengt Andersson