BLI EN DEL AV VÅRT BLÅVITA NÄTVERK SÄSONGEN 2021-2022

Idén med Nätverket är att samla företag med sinne för affärer och
som ser idrottens potential som en positiv samhällsbyggande kraft.
Inom Nätverket gör medlemmarna affärer, knyter kontakter, utbyter
erfarenheter och berikar varandras verksamheter.