Domen mot Richard Hanisch offenliggjord

Domen har nu kommit för IFK Skövdes spelare Richard Hanisch efter den dopingkontroll som genomfördes den 24 april.

Dopingnämnden beslutar stänga av Richard Hanisch under tiden från och med den 18 juni 2021 till och med den 17 juni 2023 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation.

Richard Hanisch får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag

Senast den 27 september 2021 ska överklagan till Riksidrottsnämnden ske.

Fotnot:Det var i samband matchen IFK Skövde och IFK Kristianstad den 24 april som ett rutinmässigt dopingtest visade att ett prov från Richard Hanisch innehöll spår av ett otillåtet ämne. Även resultatet av B-provet var positivt. Substansen är methylhexanamin (5-methylhexan-2-amine) är tillåten att använda vid träning men inte i matchsammanhang.

Att en spelare nyttjar otillåtna preparat i tränings- såväl som tävlingssammanhang står i strid med gällande spelarkontrakt med IFK Skövde Handboll.  Kontraktet med Richard Hansich har nu avbrutits.