Med anledning av Covid -19

Observera att information, råd, rekommendationer och beslut gäller i nuläget och tills vidare. Läget kan snabbt förändras och tagna beslut och rekommendationer kan komma att ändras med kort varsel.

Allmänna förväntade förhållningssätt

 • Stanna hemma vid minsta symptom
 • Tvätta händerna ofta och noga
 • Test för Covid-19 vid symptom
 • Håll avstånd
 • Vid verksamhet inomhus, vidta smittskyddsåtgärder eftersom smitta sprids lättare inomhus.

 

Vid bekräftad smitta för enskild person, i idrottslag eller hushåll

 • Kontakta 1177 för att få information om förväntat förhållningssätt i just ditt område.
 • Restriktionerna ser olika ut i olika regioner och kommuner.

 

Konsekvenser Tävlingsverksamheten Handbollförbundet Väst vid smitta

Nedan gäller den regionala serieverksamheten (för frågor gällande cuper, kontakta ansvarig förening för cupen. För frågor gällande USM, kontakta Svenska Handbollförbundet).

 • För lag som endast har spelare/ledare som uppvisar symtom gäller att sjuka spelare/ledare ska stanna hemma och matchen ska spelas.
 • För lag som har minst ett konstaterat Covid-19 fall skall matchen flyttas om:
 • Spelare/ledare aktuella för matchen haft kontakt med den smittade personen de senaste 7 dagarna.

 

Vid matchflytt av ungdom- och seniormatcher på grund av Covid-19

 1. Ta kontakt med motståndaren och informera om situationen.
 2. Försök komma överens om en ny speldag direkt och skicka in matchändringen.
 3. Om speldag inte kan planeras vid första kontakt, kontakta HFV för att få matchen uppskjuten i väntan på nytt matchdatum. Så snart ni kommit överens om ny matchdag skickar hemmalaget in matchändring till HFV via TA systemet.

Ungdomsmatcher                     towa.almqvist@handbollvast.se

Seniormatcher                            jenny.granstrom@handbollvast.se

 1. Om match behöver ställas in på grund av Covid -19 då HFV:s kansli är obemannat, skall hemmalag kontakta domare & funktionärer.
 2. Om lag i U9-U8 blir berörda meddelar man alla berörda parter dock kommer inga minisammandrag/festivaler att bokas om.

 

Fr.o.m. 29 september finns nya rekommendationer från Svenska HF.

https://www.svenskhandboll.se/Nyheter/HandbolliSverige/rekommendationerfranden29september/