Ola Larsson ny ordförande i IFK Skövde HK

Efter fem år som ordförande för IFK Skövde HK tackade Per Andersson för sig vid tisdagskvällens årsmöte. Till hans efterträdare valdes Ola Larsson som kom ny i styrelsen inför förra året. Det digitala mötet hade enbart styrelsen och några andra funktionärer samt mediarepresentanter närvarande.

Den gångna säsongen har för IFK Skövde, som för alla andra, varit ett jobbigt år. Föreningen kunde ändå presentera ett förhållandevis gott slutresultat med en mycket liten ekonomisk förlust på endast 75 509 kronor.

Föreningens kassör Peter Wassberg kunde notera att IFK Skövde klarat sig förhållandevis bra under det gångna pandemiåret. Omsättningen blev tre miljoner lägre än under verksamhetsåret 2019-2020 men det egna kapitalet ligger ändå kvar vid drygt 2,6 miljoner.

– Resultatet kan tillskrivas alla stora och lojala medarbetare, årskortsinnehavare och sponsorer som kunnat anpassat sig till alla snabba förändringar som det gångna året inneburit, sa Wassberg. Han såg med tillförsikt fram mot en ny säsong med publik tillbaka och en fortsatt utveckling av IFK med en återgång till en återigen ökad omsättning.

Åter i toppen
Under årsmötet poängterades också de stora sportsliga framgångar. De resulterade ju i en SM-final och föreningens tredje SM-silver genom tiderna. De sportsliga framgångarna har visat att IFK Skövde är tillbaka i den svenska handbollens finrum.

Mötesordförande var Kjell Albansson som kunde notera att IFK Skövde klarat det tunga året bra och lyckönskade föreningen och dess styrelse till ett utmärkt arbete i det trängda läget. Efter avslutat möte var det styrelsens Åsa Carlberg som berättade om den femåriga framtidsplan som styrelsen lagt fram och som presenterades tidigare under dagen i samband med ett sponsormöte.

Inriktning framåt
Styrelsens plan för de närmaste fem åren handlar om vidareutveckling av föreningen genom att stärka handbollens position och IFK:s aktivitet som part i samhället. Det handlar då om att bredda ungdomsverksamheten satsa vidare på Skadevi Cup och arbeta med elittruppens framtid. SM-guld och Europaspel ligger med i planen för de närmaste fem åren.

Avtackning senare
Allra sist fick avgående ordföranden Per Andersson några varma ord och ett djupt tack för det mycket viktiga arbete han lagt ner under sina fem år som ordförande i föreningen. Vice ordförande Åsa Carlberg framhöll Per Anderssons stora betydelse för den enorma utveckling som föreningen haft under hans ledning.

Per Andersson avslutade med att konstatera att det finns många fler i föreningen som i och med detta verksamhetsår lämnar sina uppdrag. Han berättade om planerna till hösten när spelare, ledare och mångåriga funktionärer kommer att avtackas vid en ceremoni – först när det är möjligt att göra det inför publik.

Valen:
Ordförande Ola Larsson, nyval ett år. Omval två år: Åsa Carlberg och Simon Strandell. Nyval två år: Lennart Richardsson. Kvarstående i styrelsen ytterligare ett år Katarina Fällbrant, Ingi Jonasson och Peter Wassberg. Revisorer från Pwc Martin Claeson och Christian Andersson och revisorssuppleanter Leif Österström och Jonas Rosman. Valberedningen omvaldes och består av Hans Johansson (sammankallande), Björn Furhoff och Joakim Wendt.

Pressinformation
Ta del av dagens pressinformation via länken nedan,
IFK Skövde HK_Pressinformation_Inriktning 2025

Text: Annika Andersson
Foto & Video: Marcus Dahl