IFK Skövde HK inleder samarbete med Högskolan i Skövde

IFK Skövde HK har haft workshop med Högskolan i Skövde i syfte att hitta beröringspunkter mellan sportens behov och utveckling och sportens analysarbete – det som kallas Sports Analytics. Detta är en av flera viktiga komponenter i föreningens arbete kring målbilden ”Handbollscenter Skövde”.

Högskolans vicerektor Tehseen Aslam beskriver samarbetet så här:

– Samverkan är ett av nyckelorden vid Högskolan i Skövde där vi sedan länge bidragit till att stärka, utveckla och kompetensförsörja näringslivet och det offentliga. Nu hoppas vi att vi också kan vara med och bidra till Svensk Idrott och dess utveckling via starka forskningsprofiler. Sports Analytics kan bli ett viktigt verktyg som stöttar i beslutsfattandet för spelare/utövare och ledare.

Samarbete och samverkan

Varför ska då IFK Skövde Handboll samarbeta med Högskolan i Skövde? Styrelseledamoten Åsa Carlberg svarar:

– Vi i sporten kan se vad vi kan lära av Högskolans teknik och forskning. Hur vi kan samarbete och samverka diskuterades bland annat under denna första workshop. Alla var överens om att vi definitivt passar ihop och att vi ska samarbeta mer.

Samarbete är också en avgörande komponent i IFK Skövde HK:s strategi för utveckling av sporten.

– Vi vill fortsätta att vara en relevant partner till våra intressenter – det vill säga samhälle, sponsorer och medlemmar, säger Åsa Carlberg.

IFK Skövde vill vara med och positionera handbollen i Skövde, regionen och Sverige och genom sporten ge ökade möjligheter att attrahera kompetens till Skaraborg och stärka Skövdes position som besöksmål och mötesplats.

 

Medverkande vid workshopen

På workshopen medverkade från Högskolan i Skövde Tehseen Aslam, Anton Kalén, Anna Syberfeldt och Nikolaus Kourentzes. Från IFK Skövde medverkade Henrik Signell, Ulf Nyström, Anton Claesson och Åsa Carlberg samt Per Ekberg, utvecklingsansvarig från Handbollsförbundet.