Positivt år för IFK Skövde Handboll

Rekordhög omsättning på drygt 18 miljoner kronor och ett eget kapital på 2,5 miljoner. IFK Skövde Handboll kan konstatera att klubben mår bra även om den gångna säsongen slutade med ett litet underskott på 69 704 kronor. Detta framgick när IFK höll årsmöte i Arena Skövde på torsdagskvällen. Ordföranden Ola Larsson kunde också hälsa de nya ledamöterna Robert Elovson och Marcus Litborn välkomna till styrelsen (bilden).

Ett 40-tal medlemmar fanns på plats för att ta del av många positiva siffror men också flera bevis på hur de gångna pandemiåren satt sina spår även på den blåvita föreningen.

De två senaste åren har slutat med minusresultat inte minst beroende på den stora minskningen av publikintäkter. När covidrestriktionerna släppte och IFK spelade slutspel kom publiken tillbaka och klubben kunde då notera ett publikt genomsnitt på drygt 2 100 personer.

Nu överskred årets utgifter dess inkomster men kunde – konstaterade avgående kassören Peter Wassberg – ha vänts till ett överskott om en femte SM-finalmatch hade spelats med ett beräknat tillskott på en halv miljon i intäkter.

IFK Skövde tar nu nya tag och budgeterar med ett plusresultat för nästa säsong. Föreningen räknar då med att det stora publika intresset efter covidnedstängningen håller i sig och att IFK även nästa säsong spelar slutspel.

Mycket positivt

Många positiva saker framhölls när den gångna säsongen presenterades, som att Skadevi cup kunde genomföras fullt ut. Parahandboll har startats i samarbete med andra handbollsföreningar i Skövde.  Klubben har spelat Europaspel och Svenska cupen. Dessutom har hejaklacken Sköfdes Blå Bönder förgyllt och hjälpt till att öka intresset för klubben. Föreningen kunde också konstatera att man – trots pandemiåren – lyckats behålla och öka antalet aktiva spelare som under året uppgått till 450 ungdomar och vuxna spelare. Dessutom tillkommer ett 80-tal ledare.

Ändrade avgifter

Bland de beslut som fattades av årsmötet fanns en förändring av föreningens avgifter. Det kommer från verksamhetsåret 2022-23 att endast finnas två olika kostnadstabeller. Ledare/funktionärer och stödmedlemmar betalar en årsavgift på 300 kr. För aktiva spelare, från handbollsskolan till elitlag är avgiften 600 kr per år.

Två nya i styrelsen

Efter valen ser den nya styrelsen ut så här: Ordf Ola Larsson (omval 1 år), Ingi Jonasson (omval 2 år), Marcus Litborn (nyval 2 år) och Robert Elovson (nyval 2 år) Kvarstående i styrelsen ett år är Åsa Carlberg, Lennart Richardsson och Simon Strandell. Auktoriserade revisorer Martin Claeson och Christian Andersson, PWC. Revisorssuppleanter: Jonas Rosman och Leif Österström.
Till valberedning omvaldes Hans Johansson, Joakim Wendt och Björn Furhoff.

Tack till Blåa bönder

Innan mötet avslutades tog funktionären och medlemmen Ingrid Österström ordet. Hon hedrade där de unga deltagarna i Sköfdes Blå Bönder för deras engagemang och viktiga jobb för att få med Skövdebor och publik vid elitlagsmatcherna. Speciellt tack gick till huvudarrangören Theodor Lindahl.

Två styrelseledamöter, kassören Peter Wassberg och Katarina Fellbrant, lämnade styrelsen och avtackade innan mötet avslutades.

Positivt mot framtiden

Efter mötet presenterade ordföranden Ola Larsson och klubbchefen Erik Sackari Inriktning 2025, ett projekt för framtiden som har pågått några år. Där vill IFK Skövde HK vara ledande inom barn- och ungdomsverksamhet i landet och utbilda handbollsspelare till elitspelare såväl inom den egna klubben som utomlands. Avsikten är att utveckla ett internationellt handbollscentrum.
I planen finns också att två unga spelare från de egna leden ska ta steget upp i elittruppen. Under det gångna har denna plan fullföljts genom att Adam Ljungquist och William Elovson med utmärkt resultat tagit steget upp i elitlaget.
Ett ytterligare led i framtidsplanerna har också genomfört under året genom att föreningen anställt Krister Billström som ungdomsansvarig.

Text: Annika Andersson Foto: Bengt Andersson