Förtydligande gällande resultat för Skadevi Handbollscup

Vid dagens informationsmöte så missuppfattade SN och SLA de siffror som redovisades för Skadevi Handbollscup. Styrelsen redovisade förändringar gentemot budget. De båda tidningarna tolkade detta som att Skadevi gav ett nollresultat, detta är inte fallet. Skadevi ger en ansenlig vinst för föreningen. Det styrelsen visade var att turneringen gav det budgeterade utfallet varken mer eller mindre trots att det var fler deltagare än någonsin.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com