Medlemsinformation

Medlemskap i IFK Skövde Handboll
Det är en självklarhet att alla spelare och ledare och jobbar ideellt i föreningen är medlemmar.
Faktura för medlemsavgift skickas ut till samtliga som redan är medlemmar innan säsongstarten. Avgiften kan inte betalas kontant. För nya spelare meddelar respektive ledare kansliet för utskick av faktura.
Ungdomsspelare får också tillgång till samtliga hemmamatcher mot uppvisande av utfärdat frikort som erhålls av ansvarig ledare.
Medlemsavgifter säsongen 2017/2018
Ständig medlem 3 000 kr (Medlemskap livet ut.)
Familjemedlem 900 kr (Samtliga i fam, på samma adress)
Ledare/funktionär 250 kr (Aktiva ledare, funkt)
Stödjande 1 000 kr (medlem i 1000-klubben)
Stödjande 200 kr (Icke aktiva som stödjer klubben)
Senior–B Ungdom 600 kr (Födda -04 eller tidigare)
C-D-Ungdom 500 kr (Födda 05-08)
Handbollsskolan 300 kr (Födda 09-10)
Bollek 300 kr (Födda 11)
Det finns möjlighet att betala in medlemskapet via Internetbank på bankgiro 5650-8757. OBS! Ange namn och personnummer på de som ska vara medlemmar.
Ev frågor om medlemskap, kontakta IFK Skövde Handboll på telefon 0500-41 40 50.

Träningsavgifter 2017/2018

Jun 99-00      1 300

AP 01-02       1 300
BP 03-04       1 000

CP 05-06          800

DP 07-08          600