Medlemsinformation

Medlemskap i IFK Skövde Handboll
Det är en självklarhet att alla spelare och ledare och jobbar ideellt i föreningen är medlemmar.
Faktura för medlemsavgift skickas ut till samtliga som redan är medlemmar innan säsongstarten. Avgiften kan inte betalas kontant. För nya spelare meddelar respektive ledare kansliet för utskick av faktura.
Ungdomsspelare får också tillgång till samtliga hemmamatcher mot uppvisande av utfärdat frikort som erhålls av ansvarig ledare.

Medlemsavgifter säsongen 2019/2020
Ständig medlem 3 000 kr (Medlemskap livet ut.)

Familjemedlem 900 kr (Samtliga i fam, på samma adress)

Ledare/funktionär 250 kr (Aktiva ledare, funkt)

Stödjande 1 000 kr (medlem i 1000-klubben)

Stödjande 200 kr (Icke aktiva som stödjer klubben)

Senior–B Ungdom 600 kr (13 år och äldre)

C-D-Ungdom 500 kr (9-12 år)

Handbollsskolan 300 kr (7-8 år)

Bollek 300 kr (5-6 år)

Det finns möjlighet att betala in medlemskapet via Internetbank på bankgiro 5650-8757. OBS! Ange namn och personnummer på de som ska vara medlemmar.
Ev frågor om medlemskap, kontakta IFK Skövde Handboll på telefon 0500-41 40 50.

Träningsavgifter 2019/2020

Jun (17-18 år)     1 400

AP (15-16 år)       1 400

BP (13-14 år)       1 100

CP (11-12 år)          900

DP (9-10 år)          700

Handbollsskola & Bollek (5-8 år) Ingen avgift