Medlemsinformation

Medlemskap i IFK Skövde Handboll

Det är en självklarhet att alla spelare och ledare och jobbar ideellt i föreningen är medlemmar.

Faktura för medlemsavgift skickas ut till samtliga efter uppstart av varje säsong. Avgiften kan inte betalas kontant. Registrering av ny spelare/ledare gör du här.

Ungdomsspelare får också tillgång till samtliga hemmamatcher mot uppvisande av utfärdat frikort som erhålls av ansvarig ledare.

Medlemsavgifter säsongen 2018/19

Ständig medlem 3 000 kr (Medlemskap livet ut.)
Familjemedlem 900 kr (Samtliga i fam, på samma adress)
Ledare/funktionär 250 kr (Aktiva ledare, funkt)

Stödjande 1 000 kr (medlem i 1000-klubben)
Stödjande 200 kr (Icke aktiva som stödjer klubben)

Senior–B Ungdom 600 kr (Födda -03 eller tidigare)
C-D-Ungdom 500 kr (Födda 06-09)
Handbollsskolan 300 kr (Födda 10-11)
Bollek 300 kr (Födda 12)

Det finns möjlighet att betala in medlemskapet via Internetbank på bankgiro 5650-8757. OBS! Ange namn och personnummer på de som ska vara medlemmar.

Ev frågor om medlemskap, kontakta IFK Skövde Handboll på telefon 0500-41 40 50.

Träningsavgifter 2018/19. Faktureras i två delar. Del 1 (halva summan) under sep/okt. Del 2 (halva summan) i februari. 

Jun 00-01      1 300

AP 02-03       1 300

BP 04-05       1 000

CP 06-07          800

DP 08-09          600

 

IDROTTSRABATTEN

Varje spelare 9 – 18 år tilldelas 10 st häften. Max 10 häften oavsett antal spelare per familj. Rabatthäften utdelas från 1:a oktober. Faktureras till resp. spelare under november.