Medlemsinformation

Medlemskap i IFK Skövde Handboll
Det är en självklarhet att alla spelare, ledare och funktionärer i föreningen är medlemmar.
Faktura för medlems- och träningsavgifter skickas ut vid säsongstart. För nya spelare meddelar respektive ledare kansliet för utskick av faktura.

Medlemsavgifter säsongen 2023/2024

Ledare/funktionär 300 kr (Aktiva ledare, funktionär)

Stödjande 300 kr (Icke aktiva som stödjer klubben)

Medlemsavgift aktiva 600 kr

Ev. frågor om medlemskap, kontakta IFK Skövde Handboll på kansli@ifkskovdehandboll.com alt. telefon 0500-41 40 50

 

Träningsavgifter 2023/2024

Jun (17-18 år)     2 000 kr

AP (15-16 år)       1 800 kr

BP (13-14 år)       1 500 kr

CP (11-12 år)        1 200 kr

DP (9-10 år)           900 kr

Handbollsskola & Bollek (5-8 år) ingen träningsavgift