Seniorklubben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorklubben

  • IFK Skövdes seniorklubb är en intresseförening för alla seniorer inom de verksamhetsföreningar som ingår i IFK Skövdes idrottsallians.
  • Seniorklubbens syfte är att verka för en trevlig social samvaro.
  • Seniorklubben har under verksamhetsåret regelbundna träffar, samt anordnar gemensamma utflykter.
  • Seniorklubben är också de olika verksamhetsföreningarna behjälplig vid arrangemang.
  • Seniorklubben genomför en del egna inkomstbringande arbeten och uppdrag.
  • Seniorklubben stöttar även verksamhetsföreningarna ekonomiskt.

Är Du intresserad att var med, tveka inte ring oss!

 

Styrelsen

Ordförande: Leif Österström

Vice ordförande: Göran Stenström

Kassör: Dan Seeger

Sekreterare: Kjell Albansson

Ledamot: Rolf Sahlberg

Valberedning: Lennart Börjesson och Per-Arne Falkhage