Ungdomsverksamhet

Syftet med IFK Skövde Handboll Ungdomsklubb är att bedriva handbollsträning för att skapa en gemenskap och en sportslig och social fostran för ungdomar i åldrarna 7-18 år. Klubben skall kännetecknas av välutbildade ledare och spelare som är föredömen både på och utanför planen.

 

Viktiga kännetecken för vår verksamhet är att:

  • Varje lag följer klubbens inriktningsplan
  • Kvalitet på träning för att utveckla individen i ett stimulerande kollektiv
  • Det råder ett stödjande klimat = engagerade föräldrar
  • Våra ungdomsspelare finner föredömen bland seniorspelarna
  • Ledarna bär klubboverall vid representation och matcher

 

Matchningspolicy

IFK Skövde Handboll har en genomtänkt och klar policy angående matchning och ”toppning” av ungdomslag. Därför tycker vi att det är viktigt att markera föreningens policy för såväl spelare, ledare som föräldrar. Att samtliga berörda tar del av och vet om dessa förutsättningar borgar för en medvetenhet bland de berörda.

Upp till 14 år (D-, C-, och förstaårs B-pojk)
Vi tillåter inga som helst toppningar eller matchningar med bättra lag upp till 14 års ålder. Alla spelare skall ges samma möjligheter till spel.
Från 14 år (Andra års B-pojk, USM för B-Pojkar)
Vi tillåter oss att i enstaka matcher spela med en bättre uppställning med betonar i övrigt bredden i vår verksamhet.
15-16 år (Första års A-pojk och USM laget)
När vi vill kan vi ta ut det bästa laget till spel och även periodvis spela med starkaste uppställningen. Vi har dock ansvaret att låta alla spela. På träningar kan en viss nivågruppering vara aktuell.
Junior- och farmarlag
Vi försöker på denna nivå tränings- och tävlingsspela mycket, vilket innebär mycket matchtid för samtliga spelare. Precis som på A-pojksnivå tar vi ut det bästa laget till spel när vi anser detta nödvändigt. I Junior-SM spelar vi alltid med det starkaste laget.
Träning och match
IFK Skövde Handbolls policy är att träningsmängd styr spelmängd. Tränar man mindre, spelar man mindre, vilket hos oss känns helt naturligt.