Matchningspolicy

IFK Skövde Handboll har en genomtänkt policy angående matchning och “toppning” av ungdomslagen. Därför tycker vi att det är viktigt att informera om föreningens policy för såväl spelare, ledare som föräldrar. Att samtliga berörda tar del av och vet om dessa förutsättningar skapar transparens och klarhet. Vi skiljer på begreppen “toppning” respektive “nivå̊anpassning”. Toppning innebär att vissa spelare får spela mer och andra får mindre speltid i syfte att vinna. Nivåanpassning innebär att spelare får spela mot och träna med de som nått ungefär samma utvecklingsnivå
(vilket i vissa fall innebär att man kan träna med äldre IFK – lag/möta äldre motstånd).

Seriespelet är en viktig del i utbildningen av våra spelare:

  • Varje årgång ska ha så många lag att alla som tränar får spela ungefär lika mycket totalt sett över hela säsongen.
  • Seriespelet är en del av träningen, där laguttagningen ska vara nivåanpassad vilket innebär att laguttagningen kommer att variera under säsongen och att fasta lag ska undvikas.
  • Lagen ska tas ut efter kvalitet på motståndet, med syfte att få så jämna och utvecklande matcher som möjligt.

Barnhandboll – Upp till 12–13 år (D- och C-pojkar)

Vi tillåter inga som helst toppningar eller matchningar med bättre lag upp till C-pojknivå. Alla spelare ska ges samma möjligheter till spel.

Ungdomshandboll – Från 13–14 år och uppåt (B-pojkar, A-pojkar och Juniorer)

IFK har som mål att gå till finalspel, d.v.s. vara bland de åtta bästa i Sverige i USM eller motsvarande turnering, när man är ”sistaårs” i respektive åldersklass. Vid USM och inbjudningsturneringar (t.ex. Norden Cup) ska ett förstalag vara självklart om behov och/eller möjlighet föreligger. Det är då tränaransvarig(a)s uppgift att självständigt ta ut det bästa laget för tillfället. Det är en samlad bedömning av spelarnas kvalitet (duglighet i teknik, taktik, fysik, bidrag till lagandan, inställning och ambition etc.) som kommer att ligga till grund för laguttagningen. Klubben ska också självklart, vid eller i samband med dessa inbjudningsturneringar bereda plats till spel för de övriga i åldersgruppen. Vår egen turnering på hemmaplan, Skadevi Handbollscup, ska ses som en breddturnering, så här tillåter vi ingen toppning för våra ungdomslag (B- och A-pojkar).

13–14 år (B-pojkar serie- och cupspel)

I den här åldern ska det vara naturligt att nivågruppera vid träning och matcher. Vi tillåter oss att i enstaka matcher spela med en särskild vald uppställning, men betonar i övrigt bredden i vår verksamhet.

15–16 år (A-pojkar serie- och cupspel)

När vi vill kan vi ta ut det bästa laget till spel och även periodvis spela med den starkaste uppställningen. Vi har dock ansvaret att låta alla spela. På träningar kan en viss nivågruppering vara aktuell.

Junior (och utvecklingslaget div.2 )

Vi försöker på denna nivå tränings- och tävlingsspela mycket, vilket innebär mycket matchtid för samtliga spelare. Precis som på A-pojknivå tar vi ut det bästa laget till spel när vi anser detta nödvändigt.

Träning och match

IFK Skövde HK:s policy är att träningsmängd, attityd och inställning styr spelmängd. Tränar man mindre, spelar man mindre, vilket hos oss känns helt naturligt. När det gäller speltid (aktiv tid ute på planen för spelaren), så kommer den att variera i enskilda matcher för spelare som tränat lika mycket. Sett över en hel säsong2 så ska dock en så jämn fördelning av speltiden som möjligt eftersträvas, för de spelare som tränat lika mycket.